Videos

Internals of ExceptionsMemory management in .NETILP


DLL Injection


Windows Tools

Debugging memory leaks in .NET

Articles

Programista 12/2016 – Implementacja traitów w języku C# przy użyciu biblioteki Fody

Papers

Computer Science (AGH) Vol 17 No 3 – Realization of a System of Efficient Querying of Hierarchical Data transformed into a quasi-Relational Model

Other talks

101. spotkanie Krakowskiej Grupy Developerów .NET – Ręczne zarządzanie pamięcią w C#

98. spotkanie Krakowskiej Grupy Developerów .NET – Wstrzykiwanie bibliotek DLL do obcych procesów